VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 28:6

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn