VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 28:9

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn