VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:16-19

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đàn bà lạ nói lời dua nịnh; 17 Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình; 18 Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác; 19 Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn