VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 30:10

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó, E nó rủa sả ngươi, và ngươi mắc tội chăng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn