VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 30:2-3

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết, Ta không có thông sáng bằng một người. 3 Ta không học được sự khôn ngoan, Và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn