VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 30:29-30

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Có ba vật điệu đi tốt đẹp, Và bốn vật nước bước xem sang trọng: 30 Sư tử, mạnh hơn hết trong các loài vật, Chẳng lui lại trước mặt loài nào cả;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn