VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 31:16,27

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. 27 Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn