VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 31:28-29

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: 29 Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn