VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:14

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn