VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:14-15

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác. 15 Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn