VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:1-6

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, Khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta; 2 Để con gìn giữ sự dẽ dặt, Và môi con bảo tồn sự tri thức. 3 Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu; 4 Nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, Bén như gươm hai lưỡi. 5 Chân nó xuống chốn chết; Bước nó đụng đến âm phủ. 6 Nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống; Các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn