VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:15-19

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con. 16 Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? 17 Nó khá về một mình con, Chớ thông dụng nó với người ngoại. 18 Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, 19 Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn