VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:21

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn