VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:21-23

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ. 22 Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, Và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. 23 Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, Và bị lầm lạc vì ngu dại quá.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn