VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 5:7-14

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; Chớ lìa bỏ các lời của miệng ta. 8 Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, Đừng lại gần cửa nhà nó; 9 E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, Và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. 10 E người lạ được no nê hóa tài con, Và công lao con về nhà kẻ ngoại; 11 Kẻo đến cuối cùng con phải rên siết, Vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn, 12 Rồi con nói rằng: Cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy, Và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách? 13 Nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi, Và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi? 14 Tại giữa dân sự và hội chúng, Tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai họa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn