VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 6:10-11

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút, 11 Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn