VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 6:28

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Há có ai đi trên than lửa hực, Mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn