VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:13-20

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, Mặt chai mày đá, nói cùng chàng rằng: 14 "Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi; Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. 15 Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, Đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. 16 Tôi có trải trên giường tôi những mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc, 17 Lấy một dược, lư hội, và quế bì, Mà xông thơm chỗ nằm tôi. 18 Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, Vui sướng nhau về sự luyến ái. 19 Vì chồng tôi không có ở nhà, Người trẩy đi xa xuôi lắm, 20 Đem túi bạc theo tay người, Đến rằm mới trở về nhà."

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn