VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:22-27

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hắn liền đi theo nàng, Như một con bò đến lò cạo, Như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, 23 Cho đến khi mũi tên xoi ngang qua gan nó; Như con chim bay sa vào lưới, Mà không biết rằng nó rập sự sống mình. 24 Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. 25 Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. 27 Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sự chết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn