VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:24-27

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. 25 Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. 27 Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sự chết.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn