VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:24-27

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. 25 Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. 27 Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sự chết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn