VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:6-12

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vì tại cửa sổ nhà ta, Ta nhìn ngang qua song mặt võng ta, 7 Bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, Giữa vòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu, 8 Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy; Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, 9 Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, Hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. 10 Kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, Trang điểm như con bợm, lòng đầy mưu kế, 11 Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết, Hai chân nàng chẳng ở trong nhà, 12 Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, Rình rập tại các hẻm góc.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn