VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 7:8-21

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy; Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, 9 Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, Hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. 10 Kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, Trang điểm như con bợm, lòng đầy mưu kế, 11 Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết, Hai chân nàng chẳng ở trong nhà, 12 Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, Rình rập tại các hẻm góc. 13 Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, Mặt chai mày đá, nói cùng chàng rằng: 14 "Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi; Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. 15 Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, Đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. 16 Tôi có trải trên giường tôi những mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc, 17 Lấy một dược, lư hội, và quế bì, Mà xông thơm chỗ nằm tôi. 18 Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, Vui sướng nhau về sự luyến ái. 19 Vì chồng tôi không có ở nhà, Người trẩy đi xa xuôi lắm, 20 Đem túi bạc theo tay người, Đến rằm mới trở về nhà." 21 Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, Làm hắn sa ngã vì lời dua nịnh của môi miệng mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn