VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 18 | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 19:26

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn