VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 18 | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 19:3

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn