VietChristian
VietChristian
httl.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Lê-vi Ký 21 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 20:10

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website