VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 21 | Lê-vi Ký 22 | Lê-vi Ký 23 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 22:31

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta: Ta là Đức Giê-hô-va.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn