VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 22 | Lê-vi Ký 23 | Lê-vi Ký 24 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 23:33-34

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 34 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn