VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 24 | Lê-vi Ký 25 | Lê-vi Ký 26 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 25:18

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn