VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 25 | Lê-vi Ký 26 | Lê-vi Ký 27 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 26:4

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn