VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 6 | Lê-vi Ký 7 | Lê-vi Ký 8 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 7:11-15

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Đây là luật lệ về của lễ thù ân mà người ta phải dâng cho Đức Giê-hô-va. 12 Nếu ai dâng của lễ đó đặng cảm tạ, thì phải dâng chung với của lễ thù ân những bánh nhỏ không pha men, chế dầu, bánh tráng không pha men thoa dầu, bột lọc trộn làm bánh nhỏ chế dầu; 13 lại phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thù ân cảm tạ. 14 Họ sẽ lấy một phần trong mỗi lễ vật làm của lễ chay giơ lên dâng cho Đức Giê-hô-va; của lễ đó sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rưới huyết của con sinh tế thù ân. 15 Thịt của con sinh tế cảm tạ thù ân thì phải ăn hết nội ngày đã dâng lên, không nên để sót chi lại đến sáng mai.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn