VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 9 | Truyền-đạo 10 | Truyền-đạo 11 | Nhã-ca

Truyền-đạo 10:20

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua; dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa sả kẻ giàu có; vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi, và loài có cánh sẽ thuật việc ra.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn