VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 9 | Truyền-đạo 10 | Truyền-đạo 11 | Nhã-ca

Truyền-đạo 10:5-7

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm: 6 ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. 7 Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn