VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 10 | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 11:1-3

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. 2 Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. 3 Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn