VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 10 | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 11:7-8

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ánh sáng thật là êm dịu; con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích. 8 Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy; song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn