VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 12:13-14

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. 14 Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn