VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Nhã-ca

Truyền-đạo 1:14

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn