VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Nhã-ca

Truyền-đạo 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn