VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Nhã-ca

Truyền-đạo 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn