VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Nhã-ca

Truyền-đạo 2:22-23

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Vậy, ích chi cho người lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời? 23 Vì các ngày người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu; đến đỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn