VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Nhã-ca

Truyền-đạo 2:25

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn