VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Nhã-ca

Truyền-đạo 3:1,4

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn