VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Nhã-ca

Truyền-đạo 3:5

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn