VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Truyền-đạo 5 | Nhã-ca

Truyền-đạo 4:14-15

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục khám đặng làm vua, dầu sanh ra nghèo trong nước mình. 15 Ta thấy mọi người sống đi đi lại lại dưới mặt trời, đều theo kẻ trẻ ấy, là người kế vị cho vua kia.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn