VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Truyền-đạo 5 | Nhã-ca

Truyền-đạo 4:6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn