VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Truyền-đạo 5 | Nhã-ca

Truyền-đạo 4:9

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn