VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 4 | Truyền-đạo 5 | Truyền-đạo 6 | Nhã-ca

Truyền-đạo 5:4

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn