VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:14

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn