VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:1b

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn