VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:20

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn