VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 6 | Truyền-đạo 7 | Truyền-đạo 8 | Nhã-ca

Truyền-đạo 7:29

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn